slidervlak bg

Direct contact:  085 - 877 02 96 of 06 - 4252 8212

slogan top v1

logo proteggo v1


Partners van Proteggo

   g4s logo
  

honeywell-adi logo

 

 Security ON

 

  ---------------------------------

 Aangesloten bij

veb logo

 
 

Brandmelding

Brand is de grootste catastrofe die een organisatie kan overkomen.

Wij beginnen altijd met een risicoanalyse en daarbij nemen we zaken in beschouwing als de omvang van het pand, de activiteiten, de zelfredzaamheid van personen en eventuele gevolgen voor het milieu en de omliggende panden. In nauw overleg met eisende partijen kunnen we een Programma van Eisen opstellen (PVE) dat voldoet aan de geldende regelgeving (o.a. NEN 2535, NEN 2575, gebruiksbesluit).

Een brandmeldinstallatie zorgt voor het detecteren en signaleren van en brand en wordt op last van de gebouweigenaar, overheid en/of de verzekeraar geïnstalleerd. De eisen waaran een brandmeldinstallatie moet voldoen liggen vast in het gebruiksbesluit en de installatie door Proteggo gebeurt volgens de NEN 2535 norm.

 Terug