Brandmelding

Brand is de grootste catastrofe die een organisatie kan overkomen. Met een goed brandbeveiligingsplan kunt u de gevolgen van een brand beperken.

Een brandmeldinstallatie zorgt voor het detecteren en signaleren van en brand en wordt op last van de gebouweigenaar, overheid en/of de verzekeraar geïnstalleerd. De eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen liggen vast in het gebruiksbesluit en de installatie door Proteggo gebeurt altijd volgens NEN 2535.

Programma van Eisen

Wij beginnen altijd met een risicoanalyse en daarbij nemen we zaken in beschouwing als de omvang van het pand, de activiteiten, de zelfredzaamheid van personen en eventuele gevolgen voor het milieu en de omliggende panden. In nauw overleg met eisende partijen kunnen we een Programma van Eisen opstellen (PVE) dat voldoet aan de geldende regelgeving (o.a. NEN 2535, NEN 2575, gebruiksbesluit).

Onze partners

Proteggo is aangesloten bij de VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, lidmaatschapsnr.: 18266). Onze VEB-erkenning betekent dat wij als beveiligingsbedrijf aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen en is een waarborg voor kwaliteit en vakmanschap.

Inbraakbeveiliging

Effectieve inbraakbeveiliging is niet uitsluitend een kwestie van techniek. Bij Proteggo nemen we ook organisatorische en bouwkundige voorzieningen in ons beveiligingsadvies mee. Ons advies is  volledig afgestemd op de specifieke risico’s die mensen, bedrijven, organisaties en gebouwen lopen.

Elektronische maatregelen

Elektronische maatregelen zorgen ervoor dat inbraakpogingen worden gedetecteerd, geregistreerd en gemeld aan een meldkamer.  Wij realiseren onder meer systemen voor ruimtelijke bewegingsdetectie, anti-maskeersensoren, glas- en trildetectie, terreinbeveiliging en deurstandsignalering: van kleinschalige tot complexe, omvangrijke projecten.

Volledige maatwerkoplossing

Wij leveren professionele inbraaksignaleringssystemen, met vele opties voor het programmeren van zones, gebruikers, deelgebieden, tijdzones en uitgangen. Hierdoor kunnen wij altijd een volledige maatwerkoplossing aanbieden.

Samenwerking met alarmcentrale

Proteggo werkt samen met de G4S alarmcentrale in Amsterdam. Naast het verwerken van alarmmeldingen, het coördineren van de alarmopvolging (denk aan onmiddellijke controle ter plaatse na alarmmelding en standaard sluitrondes door een particuliere opvolgingsdienst) en de uitvoering van dienstverlening op afstand, kan een alarmcentrale periodieke rapportages verzorgen. Zo’n rapportage verschaft inzicht in het functioneren van en de omgang met het systeem.

Camera-observatie

Naast een alarminstallatie wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van een video-observatiesysteem bij het beveiligen van winkels, bedrijfsgebouwen en woningen. Camera’s werken preventief en de beelden kunnen in bepaalde gevallen als bewijs dienen bij bijvoorbeeld inbraak of overval.

Moderne camerasystemen bieden ook mogelijkheden als bewegingsdetectie, gezicht- en voertuigherkenning, automatisch volgen van objecten en het doorsturen van alarmmeldingen. Mochten zich calamiteiten voordoen, dan kunt u meldingen doorsturen naar uw mobiele telefoon. Ook is het mogelijk om via uw telefoon opgenomen beelden te bekijken alvorens de politie of hulpdiensten in te schakelen of het gebouw binnen te gaan.

Analoge en digitale systemen

Wij leveren zowel traditionele coax-systemen (analoog) als modernere IP-systemen (digitaal). Dankzij de IP-systemen is het beheer en monitoren van het systeem steeds minder plaatsgebonden. Het maakt niet uit waar de beheerder van het systeem zich bevindt, de beelden zijn vanaf meerdere locaties toegankelijk.

Proteggo begeleidt u in het ontwerpen en realiseren van een camera-observatiesysteem dat bij uw situatie en wensen past.

Bouwkundige beveiliging

Een goede bouwkundige beveiliging zorgt ervoor dat uw bedrijf of woning minder aantrekkelijk wordt voor met name de gelegenheidsinbreker. Van alle inbraken wordt namelijk 90% gepleegd door dit type inbrekers.

Hang-en sluitwerk

Bouwkundige beveiliging bestaat uit het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk in combinatie met de juiste verlichting. Belangrijk daarbij is dat de ‘zwakke’ plekken goed beveiligd worden. Dit zwakke plekken zijn vooral buitendeuren, ramen, lichtkoepels en dakramen. Niet alleen de makkelijk bereikbare ramen en deuren op de begane grond, maar ook die op de eerste of tweede verdieping vallen daaronder. Een gelegenheidsinbreker is namelijk zeer inventief in het vinden van een mogelijkheid om boven te komen. U moet dan denken aan schuttingen, regenpijpen, zonneschermen of zelfs trappen die in de buurt staan.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een goede bouwkundige beveiliging is zeer belangrijk bij het beveiligen van uw woning. De beste aanpak daarbij is het beveiligen met hang- en sluitwerk van de productenlijst van Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Dit zijn over het algemeen producten die voorzien zijn van het SKG-keurmerk.

Toegangscontrole

Dat de deur van uw bedrijf altijd open staat is vooral figuurlijk bedoeld, want het is belangrijk dat cruciale deuren voorzien zijn van een goede toegangscontrole. Hiermee kunt u gebruikers specifieke rechten verlenen en controle houden over wie wanneer welke ruimte mag betreden.

Voor bedrijf, woning of appartementencomplex

Welke deuren van uw bedrijfspand zou u willen beveiligen met toegangscontrole? Dat kunnen entreedeuren, magazijndeuren of toegangsdeuren naar het archief of serverruimten zijn. Maar toegangscontrolesystemen worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld de entree van een woning of  appartementencomplex.

Stand-alone of netwerk

Via stand-alone systemen en netwerksystemen zijn deze deuren optimaal te beveiligen door gebruik te maken van codesloten, codebeslag of codecilinders. De mogelijkheden tot toegang zijn groot, want u kunt kiezen voor toegang middels bluetooth, tags, vingerafdruk, proximity of code.

Als eigenaar of gebruiker bepaalt u in grote mate zelf welk systeem het beste bij u of uw organisatie past. De techniek is vandaag de dag zo flexibel dat deze zich eenvoudig laat aanpassen aan uw wensen.

Terreinbeveiliging

Tot enkele jaren geleden waren het alleen hoog-risico-objecten als gevangenissen, luchthavens, kernenergiecentrales en vergelijkbare locaties die voor elektronische buitenbeveiliging kozen. Zij brachten datgene in praktijk wat de elektronische beveiligingsindustrie in de basis altijd promoot: hoe sneller men een indringer detecteert, hoe groter de reactietijd is en hoe kleiner de (vervolg)schade.

De onzichtbare en onvindbare terreindetectiesystemen voegen hier nog een extra dimensie aan toe. Want als een indringer niet weet dat hij gedetecteerd is, waant hij zich nog relatief veilig en in een oriëntatiefase. Hier is de reactietijd voor de terreineigenaar het grootst en de (vervolg)schade automatisch het kleinst.

Buitenbeveiliging steeds belangrijker

De dreiging van terrorisme, een zich terugtrekkende overheid met betrekking tot politietaken maar ook strengere eisen van verzekeringsbedrijven zijn factoren die elektronische buitenbeveiliging steeds urgenter maken.  Terreindetectie wordt daarom steeds meer toegepast bij de zogenaamde ‘midden-risico-objecten’ zoals distributiecentra, kantoren, fabrieken en bedrijfsterreinen met opslag en bij particuliere objecten (woonvilla’s).

Het ontwerpen en installeren van een ‘waterdichte’ elektronische buitenbeveiliging is werk voor professionals. Er zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden, zoals wind, regen, storm en sneeuw en honden, katten en konijnen. Proteggo heeft bewezen ook voor deze complexe situaties efficiënte beveiligingsoplossingen te kunnen realiseren.