Inbraakbeveiliging

Effectieve inbraakbeveiliging is niet uitsluitend een kwestie van techniek. Bij Proteggo nemen we ook organisatorische en bouwkundige voorzieningen in ons beveiligingsadvies mee. Ons advies is  volledig afgestemd op de specifieke risico’s die mensen, bedrijven, organisaties en gebouwen lopen.

Elektronische maatregelen

Elektronische maatregelen zorgen ervoor dat inbraakpogingen worden gedetecteerd, geregistreerd en gemeld aan een meldkamer.  Wij realiseren onder meer systemen voor ruimtelijke bewegingsdetectie, anti-maskeersensoren, glas- en trildetectie, terreinbeveiliging en deurstandsignalering: van kleinschalige tot complexe, omvangrijke projecten.

Volledige maatwerkoplossing

Wij leveren professionele inbraaksignaleringssystemen, met vele opties voor het programmeren van zones, gebruikers, deelgebieden, tijdzones en uitgangen. Hierdoor kunnen wij altijd een volledige maatwerkoplossing aanbieden.

Samenwerking met alarmcentrale

Proteggo werkt samen met de G4S alarmcentrale in Amsterdam. Naast het verwerken van alarmmeldingen, het coördineren van de alarmopvolging (denk aan onmiddellijke controle ter plaatse na alarmmelding en standaard sluitrondes door een particuliere opvolgingsdienst) en de uitvoering van dienstverlening op afstand, kan een alarmcentrale periodieke rapportages verzorgen. Zo’n rapportage verschaft inzicht in het functioneren van en de omgang met het systeem.

Onze partners

Proteggo is aangesloten bij de VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, lidmaatschapsnr.: 18266). Onze VEB-erkenning betekent dat wij als beveiligingsbedrijf aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen en is een waarborg voor kwaliteit en vakmanschap.